„Cena Stříbrný Lukostřelec“ – ČR

 

1. Text projektu nesmí být delší než 10 stran ve formátu А4 + přílohy (v podobě seznamu či odkazů na multimediální zdroje na konci projektu).
2. Minimální velikost písma musí být 12. Rozdělení na kapitoly musí být v souladu s doporučeními: název, autor, klient (zákazník), lhůty, problematika, cílové skupiny, cíle a úkoly, komunikační strategie, taktika, kreativní řešení, praktická činnost, výsledek (rozpočet, účinnost).
3. Při formátování využívejte paragrafů (nevyužívejte sloupců). Minimální velikost okrajů musí být 1,3 cm ze všech stran.

Elektronické/digitální prvky
Elektronické a interaktivní prvky musí být přístupné k prohlížení pomocí systémů Windows a jejich aplikací. Pro prohlížení webových stránek uveďte ve svém projektu URL nebo IP–adresu webových stránek. Pro prohlížení webových stránek s omezeným přístupem přiložte návod k registraci a heslo. Veškeré projekty s elektronickými prvky, které budou obsahovat viry nebo nebudou přístupné k prohlížení členy Poroty, budou vyřazeny.

Programy a kampaně
Zajistěte, aby popis přihlášeného projektu byl úplný a zároveň stručný. Přiložte materiály reprezentující jednotlivé prvky, které tvoří váš program. Pokud program předpokládá textové přílohy (např. monitoring publikací), uveďte je na konci projektu v podobě seznamu a samotný dokument nahrajte zvlášť. V případě, že vaše práce má různé multimediální materiály, doporučujeme využít příslušných online servisů (pro videa můžete využít např. video hosting www.youtube.com).
K účasti v soutěži je nutné vyplnit elektronickou přihlášku. Vyplňujte všechna její políčka pozorně.

Několik užitečných rad
1. Popište základní problematiku (hlavní výzvy a podmínky realizace projektu). Přesně popište, jak se změnila pověst, image a zisk organizace v průběhu realizace projektu. Zvláštní pozornost věnujte formálním a neformálním aspektům, jež jste objevili v průběhu průzkumu a díky nimž se prohloubila vaše analytická práce.
2. Určete své primární, sekundární a další cílové skupiny. Jakou mají mentalitu? Vyzdvihněte jejich klíčové charakteristiky (potřeby, preference, demografické parametry atd.), na něž se bral ohled při zpracování projektu.
3. Cíle a úkoly. Cíle popisují to, čeho obecně chceme dosáhnout. Takových cílů nesmí být mnoho. Musí být poměrně široké, směřovat do budoucnosti a zároveň odpovídat potřebám organizace. Cíle nemusí být povinně měřitelné. Úkoly však musí být velice realistické a měřitelné, pokud se jedná o kvantitu, čas, procentuální hodnotu, kvalitu a další kritéria.
4. Při popisu projektu vyzdvihněte řešení a logiku, na níž se projekt zakládá. Vysvětlete, proč jste postupovali právě tak či onak. Popište svůj přístup k racionálnímu a kreativnímu řešení. Řešení musí vypovídat o vaší schopnosti přemýšlet, představovat si a zároveň vést k odstranění problému. Sdělte, jak jste zapojovali dodavatele při vypracování řešení úkolu. Určete klíčové záměry. Uveďte taktiku a komunikační nástroje, které jste využívali a okomentujte reakci cílové skupiny.
5. Měření / hodnocení výsledků. Jakým způsobem jste měřili výsledky? Přesvědčte se, že výsledky odpovídají původním úkolům. Výsledky musí být legitimní, přesné a přesvědčivé. Každý výsledek musí odpovídat jednomu či více cílům.
6. Přečtěte si pozorně svůj text a upravte ho. Musíte si být jisti, že je přesný a srozumitelný. Pokud se jedná o prostor vašeho plánu, maximálního užitku vám pomohou dosáhnout tabulky a seznamy místo standardních paragrafů s textem.


© 2016 „Stříbrný Lukostřelec“ – ČR

Tel.: +420 728 047 491
E-mail: sorokina@email.cz

Please publish modules in offcanvas position.

.